Update
nieuwe wetgeving 2023
Nieuwe Wetgeving 2023 belangrijke informatie
Inloggen mijn ARTO

Mijn ARTO

Inloggen kandidaten
Naar kandidaten login
Nog niet geregistreerd?
Schrijf je dan hier in

Nieuwe wetten, nieuwe regels.

Elk nieuw jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen wat betreft de wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en het in dienst hebben of inhuren van personeel. Met welke wetswijzigingen moet je rekening houden? Wat gaat er per 1 januari 2023 en daarna veranderen? Onderstaand een overzicht voor ondernemers en organisaties met personeel. 

Extra stijging minimumloon 2023

Vanwege de inflatie is er een extra stijging van het wettelijk minimumloon Op 1 januari 2023 zal het minimumloon direct met 10,15 procent omhooggaan.
•    Werknemers van 21 jaar en ouder hebben vanaf 1 januari 2023 recht op een brutoloon van minimaal 1.934,40 euro per maand. Dat is 12,40 euro per uur bij een 36-urige werkweek.
Bedragen minimumloon 2023
Leeftijd:                                            Per maand:     Per week:    Per dag:
Minimumloon 21 jaar en ouder         € 1.934,40     € 446,40    € 89,28
Minimumloon 20 jaar                          € 1.547,50     € 357,10    € 71,42
Minimumloon 19 jaar                          € 1.160,65     € 267,85    € 53,57
Minimumloon 18 jaar                          € 967,20        € 223,20    € 44,64
Minimumloon 17 jaar                          € 764,10        € 176,35    € 35,27
Minimumloon 16 jaar                          € 667,35        € 154,00    € 30,80
Minimumloon 15 jaar                          € 580,30        € 133,90    € 26,78


 

Lonen 2023 aanpassen

De cao-lonen zullen naar verwachting ook flink stijgen in 2023. In jouw branche kan dus een hoger minimumloon gelden. Kijk dus goed wat er in de cao voor jouw bedrijf staat.
Zorg dat je de lonen op tijd aanpast, anders kun je een boete krijgen voor onderbetaling. Werknemers zullen door de inflatie ook sneller vragen om een salarisverhoging. Kijk wat er mogelijk is om je beste mensen aan boord te houden. 
Mijn nieuwe item

Tijdelijke uitbreiding WKR 2023

De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) gaat in 2023 tijdelijk omhoog. Het gaat om 3 procent over de eerste 400.000 euro van de fiscale loonsom.
Hiermee worden de kosten voor werkgevers iets gecompenseerd. Je kunt werknemers daardoor in 2023 meer cadeau's, werkmiddelen en vergoedingen geven zonder dat je daar loonbelasting over hoeft te betalen. 
Mijn nieuwe item

Hogere thuiswerkvergoeding 2023

Sinds 2022 mag je werknemers een belastingvrije vergoeding geven voor de kosten die ze maken bij thuiswerken. Per 1 januari 2023 stijgt dit bedrag van 2 euro naar 2,13 euro per dag. Over deze vergoeding hoef je dus geen loonbelasting te betalen.
Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze 2,13 euro belastingvrij geven. Als je een hogere vergoeding betaalt, moet je over het meerdere wel belasting afdragen. 

Reiskostenvergoeding naar 21 cent per kilometer

Ook de onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijk reizen wordt aangepast. Deze vergoeding stond heel lang vast op 19 cent per kilometer. Dit wordt 21 cent per kilometer vanaf 1 januari 2023.
Je mag als werkgever zelf bepalen of je een reiskostenvergoeding geeft en hoe hoog die is. Alleen als er al afspraken over zijn gemaakt in een cao ben je verplicht die toe te passen.
Vanaf 2024 mag je 22 cent per kilometer onbelast vergoeden. De reden voor de stijging is vooral de oplopende benzineprijs. Met de verhoogde vergoeding kun je werknemers beter tegemoetkomen in de kosten.
De onbelaste reiskostenvergoeding geldt ook voor werknemers die met het openbaar vervoer reizen of een ander vervoermiddel gebruiken. Pas de tarieven dus aan in je administratie en informeer je werknemers over de wijziging.

Vergoeding reiskosten 2023 en 2024

Jaar    Belastingvrije vergoeding
2022    0,19 euro per kilometer
2023    0,21 euro per kilometer
2024    0,22 euro per kilometer 
 

Lagere bijdrage ZVW 2023

De Zorg¬verzekeringswet (ZVW) valt in 2023 goedkoper uit. Dat levert een mooi voordeeltje op voor werkgevers. De bijdrage ZVW daalt namelijk van 6,75 procent naar 6,68 procent. Hierdoor betaal je minder premie per werknemer.
Het maximumbijdrageloon stijgt wel. Dat is het bedrag waarover je de bijdrage ZVW berekent. Naar verwachting zal dit 66.952 euro zijn in 2023. In 2022 was dit 59.706 euro. 
 

Meer arbeidskorting in 2023

Je werknemers kunnen in 2023 profiteren van meer arbeidskorting. Hierdoor houden ze meer nettoloon over. Het is een van de maatregelen die worden genomen om de koopkracht in Nederland weer verder op gang te krijgen. De maximale arbeidskorting in 2023 is 5.052 euro. 

Daling zelfstandigenaftrek 2023

Ondernemers kunnen steeds minder profiteren van zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost voor ondernemers daalt sneller dan eerder werd aangekondigd. In 2023 kun je maximaal 5.030 euro zelfstandigenaftrek krijgen.
De komende jaren zal de zelfstandigenaftrek blijven dalen. In 2026 krijg je maximaal 1.200 euro aftrek en in 2027 nog maar 900 euro. Zo wil de overheid het voor zzp'ers aantrekkelijker maken in loondienst te gaan.
Alle belastingtarieven 2023
Bekijk hier het Belastingplan 2023 met alle voorstellen en aangepaste belastingtarieven voor bedrijven.

Meer STAP-budget 2023

Het STAP-budget voor scholing wordt uitgebreid. Het kabinet zal jaarlijks 125 miljoen euro investeren in deze subsidie voor onderwijs. Zo komt er meer ruimte voor werknemers om zich verder te ontwikkelen of om te scholen.
Naar verwachting kun je ook in 2023 maximaal 1.000 euro per persoon, per jaar aanvragen voor opleidingen en trainingen. De eerste aanvraagperiode in 2023 start op maandag 2 januari om 10:00 uur. Zorg dat je er op tijd bij bent, want de vraag was enorm tijdens de eerdere aanvraagperiodes. 

Wet werken waar je wilt
In deze wet is vastgelegd dat je een verzoek van je werknemer om thuis te werken in beginsel moet accepteren, als dit mogelijk is voor het type werk dat hij doet. Dat geldt ook voor verzoeken van thuiswerkers die juist op kantoor willen gaan werken.
De Wet werken waar je wilt is een aanpassing van de bestaande Wet flexibel werken. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer, maar moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Daarna zal de wet worden ingevoerd. 

Meer nieuwe wetten 2023

In 2023 volgen er nog meer wetswijzigingen die van invloed kunnen zijn op je bedrijf en je personeel. Onderstaand wat je mogelijk nog meer kunt verwachten in 2023.
•    Er komen mogelijk nieuwe regels rondom het concurrentiebeding. In 2023 wordt de Tweede Kamer daarover geïnformeerd.
•    Heb je een eigen kantoorgebouw? Dan moet je kantoor vanaf 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben.
•    De premiekorting op een collectieve zorg¬verzekering is in 2023 niet meer mogelijk voor jou en je personeel.
•    Ben je directeur van een bv? Houd dan rekening met een aanpassing van de gebruikelijkloonregeling voor dga's. Je gaat mogelijk ook meer vennootschapsbelasting betalen.
•    Vanaf 1 januari 2023 kun je geen oudedagsreserve (FOR) meer opbouwen.
•    Er is een wetsvoorstel ingediend om het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker te maken. Pensioenen moeten zo beter aansluiten op de huidige arbeidsmarkt.
•    Ondernemers en werknemers met jonge kinderen moeten rekening houden met een aanpassing van de kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag voor kinderopvang hangt in 2023 niet meer af van het aantal gewerkte uren.

Meer weten?

specifieke vragen? ARTO maakt graag kennis om al je vragen te beantwoorden

Contact
 

ARTO Recruitment gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Bekijk ook onze