Meer vragen?
direct contact opnemen kan natuurlijk ook
Inschrijven Recruitment Werving Selectie
Inschrijven Recruitment Werving Selectie
Inloggen mijn ARTO

Mijn ARTO

Inloggen kandidaten
Naar kandidaten login
Nog niet geregistreerd?
Schrijf je dan hier in

Vaak gestelde vragen

Wat houdt het fasensysteem in?


Het fasensysteem is een systeem waarbij de uitzendkracht meer rechten en betere (ontslag)bescherming krijgt naarmate hij langer als uitzendkracht werkt. Het systeem is vastgelegd in de CAO voor Uitzendkrachten en bestaat uit drie fasen.

Fase A
Voor uitzendkrachten die op of na 3 januari 2022 starten in fase A geldt de nieuwe termijn van 52 gewerkte weken. Voor uitzendkrachten die vóór 3 januari 2022 zijn gestart, geldt tot 2 januari 2023 de termijn van maximaal 78 gewerkte weken. Met ingang van 2 januari 2023 geldt de periode van 52 gewerkte weken voor alle uitzendkrachten Elke (kalender)week waarin de uitzendkracht werkt – of dat nu één uur of veertig uur is – telt mee voor de telling van de gewerkte weken. Bij een onderbreking van meer dan zes maanden begint de telling opnieuw.

  • Pensioen - Uitzendkrachten van 21 jaar en ouder nemen in Fase A automatisch deel aan de basisregeling pensioen via StiPP Pensioenen.
  • Loondoorbetaling - De uitzendkracht in Fase A heeft gedurende de arbeidsovereenkomst geen recht op doorbetaling van het loon. 
  • Ziekte - Bij ziekte gelden twee wachtdagen, waarvan de tweede wachtdag eenmalig per kalenderjaar door een opslag op het loon wordt gecompenseerd. Het eerste jaar geldt er een loondoorbetaling van 90% en het tweede jaar 80%

Fase B 
De uitzendkracht komt na het doorlopen van de Fase A overeenkomst of wanneer de uitzendkracht binnen zes maanden opnieuw uitzendwerk verricht bij hetzelfde uitzendbureau in Fase B terecht.

In Fase B wordt gewerkt op basis van een of meer ‘gewone’ arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (zonder minimumduur). Fase B duurt maximaal drie jaar. Binnen die drie jaar kunnen maximaal zes overeenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten zonder dat dit leidt tot een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Al deze overeenkomsten voor bepaalde tijd eindigen automatisch (van rechtswege) aan het einde van de afgesproken periode.

Voor uitzendkrachten die vóór 3 januari 2022 zijn gestart in fase B geldt tot 2 januari 2023 de termijn van maximaal vier jaar en/of maximaal zes contracten. Met ingang van 2 januari 2023 geldt deze periode van drie jaar voor alle uitzendkrachten.

Onderbrekingen tussen overeenkomsten tellen mee voor de periode van drie jaar (tot 3 januari 2022: vier jaar). Duurt een onderbreking meer dan zes maanden, dan begint de telling weer bij fase A.

  • Pensioen - Uitzendkrachten van 21 jaar en ouder in Fase B nemen verplicht deel aan de plusregeling pensioen  via StiPP Pensioenen.
  • Loondoorbetaling - De uitzendkracht in Fase B heeft gedurende de arbeidsovereenkomst recht op doorbetaling van ten minste 100% van zijn laatstverdiende loon over het afgesproken (minimum-)aantal uren als er even geen werk is. Hij moet op zijn beurt wel passende arbeid accepteren. Weigert de uitzendkracht dit, dan vervallen zijn rechten op vervangend werk en op doorbetaling van loon. Per opdracht wordt het loon vastgesteld aan de hand van de geldende inlenersbeloning.
  • Ziekte - Bij ziekte geldt één wachtdag. Het eerste jaar geldt er een loondoorbetaling van 90% en het tweede jaar 80%

Fase C
Na het doorlopen van de Fase B overeenkomst stroomt de uitzendkracht door naar Fase C en komt voor onbepaalde tijd in dienst bij ARTO Recruitment. In dat geval kan de uitzendovereenkomst niet zomaar worden beëindigd.

 

  

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Een vraag indienen voor de lijst met vaak gestelde vragen

Indien u het antwoord op uw vraag niet heeft kunnen vinden, kunt u hieronder uw eigen vraag stellen. We zullen hem dan binnen 24 uur beantwoorden én opnemen in onze database met vaak gestelde vragen.
CAPTCHA Image Reload captchaPlay captcha
ARTO Recruitment gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Bekijk ook onze