ARTO werkt
ook voor AVG - en Mobiliteitsprojecten
AVG kennis delen we graag
AVG kennis delen we graag
Inloggen mijn ARTO

Mijn ARTO

Inloggen kandidaten
Naar kandidaten login
Nog niet geregistreerd?
Schrijf je dan hier in

De worsteling met AVG

Hoewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) alweer enkele jaren van kracht is, worstelen veel organisaties nog steeds met de implementatie ervan. Misschien herkent u dat wel. Om te beginnen weet u niet wat er van u wordt verwacht. Wat moet u eigenlijk doen om AVG-compliant te worden? Welke eisen stelt de wet? Zijn er buiten de wet nog andere regels waar u aan moet voldoen?
Daar komt bij dat niemand binnen de organisatie weet hoe een AVG implementatieproject eigenlijk werkt. Waar moeten we beginnen? Wat heeft prioriteit? Welke mensen kunnen we ermee belasten? Wie heeft de juiste skills? En is er eigenlijk wel iemand die er tijd voor heeft?

Veel vragen, weinig antwoorden

Veel organisaties kunnen deze vragen niet beantwoorden en hebben hun AVG-project dus maar op de lange baan geschoven. Toch zullen die antwoorden er snel moeten komen, want de tijd van afwachten is inmiddels ruimschoots voorbij. Niemand kan zich er nog achter verschuilen “overvallen te zijn” door de invoering van de AVG. Dat vindt ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die de naleving van de AVG scherp in de gaten houdt.

Wettelijke verplichting

De AVG is een Europese verordening die in Nederland kracht van wet heeft. Naleving ervan is dus wettelijk verplicht. Dat is natuurlijk een overweging waar je moeilijk omheen kunt. Denk ook eens aan de torenhoge boetes die de AP kan opleggen, aan een mogelijk verbod op verdere verwerking (waardoor een organisatie stil kan komen te liggen) en aan de persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders. Maar zo’n vaart zal het wel niet lopen, denkt u wellicht. Wie weet…

Uithangbord

Veel belangrijker is misschien wel het feit dat AVG-compliance een uithangbord is voor goede bedrijfsvoering en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een bewijs dat er respectvol wordt omgegaan met mensen en hun privacy. Andersom is het zo dat slechte naleving van de AVG het algehele vertrouwen in een organisatie ernstig aantast. Niet voor niets leidt een datalek vaak tot enorme reputatieschade.
En last but not least: een bewijs van AVG-compliance is vaak gewoon onmisbaar. Dat is bijvoorbeeld het geval bij overheidsaanbestedingen en bij fusies en overnames.

Wat kan ARTO AVG Services voor u doen?

ARTO AVG Services zijn gericht op kleine en middelgrote organisaties die zich op AVG-gebied aan hun lot overgelaten voelen. Die organisaties kunnen wij gedurende het volledige traject begeleiding bieden.
Allereerst voeren we een AVG Quickscan uit, om te zien waar u staat en om u zelf inzicht te geven in uw status. Vervolgens werken we nauw samen met de verschillende afdelingen binnen uw organisatie die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens.

 • We brengen de bedrijfsprocessen en de daarin verwerkte persoonsgegevens in kaart. 
 • We stellen een register van verwerkingen op (wettelijk verplicht!). 
 • We schrijven de privacyverklaring voor uw website (wettelijk verplicht!). 
 • We controleren bestaande beleidslijnen en procedures op AVG-compliance en stellen waar nodig aanpassingen voor. Ontbreken er beleidslijnen of procedures? Dan schrijven we die! 
 • We controleren of alle verwerkersovereenkomsten aanwezig zijn en of ze aan de regels voldoen (wettelijk verplicht!). 
 • We geven cursussen om de AVG-awareness van uw personeel te vergroten (wettelijk verplicht!). 
 • Zijn er zaken die wij niet kunnen veranderen, maar u wel? Dan brengen we daar advies over uit.

Methodische aanpak

Bij dit alles gaan we methodisch te werk, volgens de plan-do-check-act-methodiek (PDCA) die door de toezichthouder wordt gepropageerd. Meer in het bijzonder volgen we de methodiek van The Privacy Factory, waarbij de talloze AVG-activiteiten worden onderverdeeld in een 13-tal overzichtelijke en begrijpelijke hoofddoelen.

Doorlopend proces dat veel oplevert

Realiseer u wel: het stopt niet met de uitvoering van een AVG-implementatieproject. AVG-compliance is een doorlopend proces dat ook ná de implementatie voortdurende aandacht verdient. Dat kost misschien wat, maar het levert vooral veel op: 

 • Inzicht in uw eigen bedrijfsprocessen en -procedures. 
 • Vertrouwen en respect van uw klanten en zakenpartners. 
 • Grotere awareness bij uw personeel. 
 • Snelle afhandeling van verzoeken en klachten. 
 • Minder kans op datalekken. 
 • Een stevige positie tegenover de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Heeft u vragen over ARTO AVG Services of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op via administratie@arto-recruitment.nl of bel direct naar 020 - 531 79 00

 

Mobiliteit bij reorganisaties en her-integraties

Wanneer organisaties te maken krijgen met fusies, inkrimping of reorganisaties zullen medewerkers op korte termijn een nieuwe werkomgeving moeten vinden. Deze overgang heeft vaak emotionele en financiële gevolgen voor zowel werkgevers als medewerkers. Om deze nadelige gevolgen in te perken is het van belang om de overgangsprocedure voor elke betrokken partij soepel en duidelijk te laten verlopen, hierbij biedt ARTO Outplacement & Mobility Services de helpende hand.

ARTO MOBILITY SERVICES (AMS) steunt organisaties en adviseert medewerkers wanneer een overgangsproces, met herintegratie in een nieuwe organisatie als einddoel, zich voordoet. Onze focus ligt op het effectief en efficiënt begeleiden en bemiddelen van medewerkers gedurende hun zoektocht naar een nieuwe werkomgeving. Dit traject kenmerkt zich door een breed aspectenscala.

Allereerst worden de kennis, vaardigheden en carrièremogelijkheden van medewerkers inzichtelijk gemaakt tijdens persoonlijke gesprekken met onze adviseur consultants. De medewerkers zullen vervolgens middels advies en coaching klaargestoomd worden om de arbeidsmarkt actief te kunnen benaderen. Hierbij is sprake van een uitstekende combinatie van begeleiding en bemiddeling. Tot slot zullen wij de successen van de medewerkers blijvend volgen en staat onze deur altijd open voor nazorg.

Heeft u vragen over ARTO Mobiliteit of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Carina Burghout via carina@arto-recruitment.nl of bel direct naar 020 - 531 79 00
Meer weten?

specifieke vragen? ARTO maakt graag kennis om al je vragen te beantwoorden

Contact