Update
nieuwe wetgeving 
Nieuwe Wetgeving 2023 belangrijke informatie
Inloggen mijn ARTO

Mijn ARTO

Inloggen kandidaten
Naar kandidaten login
Nog niet geregistreerd?
Schrijf je dan hier in

Nieuwe wetten, nieuwe regels.

Elk nieuw jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen wat betreft de wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en het in dienst hebben of inhuren van personeel. Met welke wetswijzigingen moet je rekening houden? Wat gaat er per 1 januari 2024 en daarna veranderen? Onderstaand een overzicht voor ondernemers en organisaties met personeel. 

Aanpassing minimumloon 2024

De grootste wijziging in het wettelijk minimumloon in 2024 is de overgang van een wettelijk minimummaandloon naar een wettelijk minimumuurloon. Dit betekent dat het uurloon niet meer afgeleid hoeft te worden van het maandloon. Wel kan het betekenen dat het uurloon in de cao van de inlener als gevolg hiervan aangepast moet worden. Dit kan vooral gaan spelen bij cao’s die een langere arbeidsduur kennen van bijvoorbeeld 38 of 40 uur.

Per 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumloon met 3,75% verhoogd naar € 13,27 per uur (voor 21 jaar en ouder). Per 1 juli 2024 gaat het wettelijk minimumloon 1,2% omhoog, mits het wetsvoorstel dat nu bij de Tweede Kamer ligt, wordt aangenomen.


 

Lonen 2024 aanpassen

De cao-lonen zullen naar verwachting ook flink stijgen in 2024. In jouw branche kan dus een hoger minimumloon gelden. Kijk dus goed wat er in de cao voor jouw bedrijf staat.
Zorg dat je de lonen op tijd aanpast, anders kun je een boete krijgen voor onderbetaling. Werknemers zullen door de inflatie ook sneller vragen om een salarisverhoging. Kijk wat er mogelijk is om je beste mensen aan boord te houden. 
 

Tijdelijke uitbreiding WKR teruggebracht

Het percentage voor de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) wordt in 2024 voor de eerste € 400.000 weer teruggebracht naar 1,92% van de fiscale loonsom. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 blijft de vrije ruimte in 2024 gelijk, namelijk 1,18%.
 

Hogere thuiswerkvergoeding 2024

Sinds 2022 mag je werknemers een belastingvrije vergoeding geven voor de kosten die ze maken bij thuiswerken. Per 1 januari 2024 stijgt dit bedrag naar 2,35 euro per dag. Over deze vergoeding hoef je dus geen loonbelasting te betalen.
Ook als werknemers een deel van de dag thuiswerken mag je ze 2,35 euro belastingvrij geven. Als je een hogere vergoeding betaalt, moet je over het meerdere wel belasting afdragen. 

Reiskostenvergoeding naar 23 cent per kilometer

Ook de onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijk reizen wordt aangepast. Deze vergoeding stond vast op 21 cent per kilometer. Dit wordt vanaf 1 januari 2024 23 cent per kilometer.
Je mag als werkgever zelf bepalen of je een reiskostenvergoeding geeft en hoe hoog die is. Alleen als er al afspraken over zijn gemaakt in een cao ben je verplicht die toe te passen.
Vanaf 2024 mag je 23 cent per kilometer onbelast vergoeden. Met de verhoogde vergoeding kun je werknemers beter tegemoetkomen in de kosten.
De onbelaste reiskostenvergoeding geldt ook voor werknemers die met het openbaar vervoer reizen of een ander vervoermiddel gebruiken. Pas de tarieven dus aan in je administratie en informeer je werknemers over de wijziging.

Vergoeding reiskosten 2023 en 2024

Jaar    Belastingvrije vergoeding
2022    0,19 euro per kilometer
2023    0,21 euro per kilometer
2024    0,23 euro per kilometer 
 

Lagere bijdrage ZVW 2024

De Zorg¬verzekeringswet (ZVW) valt in 2024 goedkoper uit. Dat levert een mooi voordeeltje op voor werkgevers. De bijdrage ZVW daalt namelijk naar 6,57 procent. Hierdoor betaal je minder premie per werknemer.
Het maximumbijdrageloon stijgt wel. Dat is het bedrag waarover je de bijdrage ZVW berekent. Naar verwachting zal dit 71,628 euro zijn in 2024. In 2023 was dit 66,956 euro. 
 

Meer arbeidskorting in 2024

Je werknemers kunnen in 2024 profiteren van meer arbeidskorting. Hierdoor houden ze meer nettoloon over. Het is een van de maatregelen die worden genomen om de koopkracht in Nederland weer verder op gang te krijgen. De maximale arbeidskorting in 2024 is 5.532 euro. 

Daling zelfstandigenaftrek 2024

Ondernemers kunnen steeds minder profiteren van zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost voor ondernemers daalt sneller dan eerder werd aangekondigd. In 2024 kun je maximaal 5.030 euro zelfstandigenaftrek krijgen.
De komende jaren zal de zelfstandigenaftrek blijven dalen. In 2026 krijg je maximaal 1.200 euro aftrek en in 2027 nog maar 900 euro. Zo wil de overheid het voor zzp'ers aantrekkelijker maken in loondienst te gaan.
Bekijk hier de belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2024 
Meer weten?

specifieke vragen? ARTO maakt graag kennis om al je vragen te beantwoorden

Contact
 

ARTO Recruitment gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Bekijk ook onze