Onze werkwijze

Persoonlijk deskundig en integer

Kennismaken is een persoonlijke ervaring om onze service optimaal te kunnen delen
Inloggen mijn ARTO

Mijn ARTO

Inloggen kandidaten
Naar kandidaten login
Nog niet geregistreerd?
Schrijf je dan hier in

Consultants en contactpersonen

Het team van ARTO Recruitment bestaat uit gespecialiseerde consultants met ieder hun eigen vakgebieden. U krijgt één Consultant als contactpersoon, welke optreedt als adviseur en u bij zaken op operationeel en tactisch niveau ondersteunt. Een tweede contactpersoon dient als back-up bij afwezigheid

Vacature-inventarisatie

Uw Consultant van ARTO Recruitment komt persoonlijk bij u langs om kennis te maken met de desbetreffende manager, de vacature te inventariseren en de werkplek te bekijken. Voor een goede wervingscampagne is een compleet beeld van uw organisatie noodzakelijk. Onderstaande punten zullen wij tijdens onze kennismaking bespreken:

  • Er wordt inhoudelijk dieper ingegaan op de bestaande vacaturetekst;
  • De samenstelling van het bestaande team wordt besproken;
  • De startdatum, contractduur, arbeidsvoorwaarden en uren worden afgestemd;
  • Het verloop van de werving wordt bepaald. Denk hierbij aan de verwachting van de termijn waarop en hoeveel kandidaten worden aangeleverd, hoeveel gespreksrondes er gevoerd zullen worden en of een assessment onderdeel van de werving is. Afhankelijk van de zwaarte en de schaarste van het profiel komen we gezamenlijk tot de juiste invulling van de planning;
  • Tevens spreken wij af op welke termijn er door de opdrachtgever wordt gereageerd op een voorgestelde kandidaat;
  • Mocht er niet binnen de afgesproken termijn kunnen worden geleverd, dan stelt uw contactpersoon u daar tijdig van op de hoogte met een toelichting.

Publiceren

Na het bezoek wordt de bestaande vacaturetekst uitgewerkt met de aanvullende informatie. Na een laatste check en akkoord door de opdrachtgever wordt de vacature gepubliceerd op diverse jobboards. Uw Consultant start een actieve search naar actieve, latente en passieve kandidaten via job boards, social media, waaronder LinkedIn, en het netwerk van ARTO Recruitment.

Telefonische screening

Tijdens de telefonische screening maken wij een eerste selectie voor het diepte-interview. Hierin screenen wij de harde criteria, motivatie en, mocht het van toepassing zijn op de functie, de telefoonstem en intonatie.

Diepte-interview

Na een telefonische screening wordt er een persoonlijk diepte-interview van een uur afgenomen bij ons op kantoor. Al onze gesprekken worden gehouden aan de hand van de laatste competentiegerichte interviewtechnieken in combinatie met belangrijke onderwerpen van de klant, zoals afgesproken tijdens de vacature-inventarisatie.

Referenties

Na het diepte-interview winnen wij minimaal twee referenties in. Bij de referenten vragen wij door op competenties en persoonlijkheid van de kandidaat, specifiek gericht op het functieprofiel.

Voorstellen kandidaat

Bij het geschikt blijken van de kandidaat naar aanleiding van het gevoerde interview en het inwinnen van referenties, ontvangt u per e-mail een voorstel met een omschrijving van de persoonlijke indruk, competenties, aandachtspunten, referentie(s), beschikbaarheid qua datum en aantal uren, salarisindicatie, eventuele overige arbeidsvoorwaarden en cv.

Uitnodigen kandidaat

Wanneer de kandidaat wordt uitgenodigd ontvangen wij graag een aantal data en tijdstippen waarop het gesprek kan plaatsvinden, samen met de namen en functietitels van de gesprekspartners. ARTO Recruitment zal het gesprek inplannen met de kandidaat en dit zowel richting de opdrachtgever als de kandidaat per e-mail bevestigen.

Voorbereidend gesprek met kandidaat

Voorafgaand aan het interview bij de opdrachtgever spreken wij de kandidaten telefonisch. We zullen nog een laatste keer sparren over de onderwerpen die tijdens het interview zijn uitgediept en wat laatste zaken afstemmen, zodat men volledig voorbereid het gesprek ingaat.

Communicatie na interview

Na het interview geeft de opdrachtgever een onderbouwde terugkoppeling over de kandidaat aan uw Consultant en geeft daarbij ook aan wat het vervolg van de procedure is. ARTO Recruitment koppelt dit terug aan de kandidaat en blijft in lead van de communicatie tussen beide partijen.

Assessment

ARTO Recruitment heeft een faciliterende rol in het uitvoeren van assessments. Wij hebben goede ervaringen met ondergenoemde partijen:

  • GITP – Competence Assessment 
  • TanAmsterdam – Individueel Assessment en ReSQ methode
  • Stichting Communicatie – Gedragsgerichte Spiegeltest

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever wordt bepaald welk bureau wordt ingeschakeld en welk assessment wordt ingezet. Aangezien ARTO Recruitment een faciliterende en ontzorgende rol speelt, zullen de kosten één op één netto worden doorbelast aan de opdrachtgever.

Nazorg en Garantieregeling

Gedurende het eerste halfjaar wordt er geregeld contact onderhouden met zowel de opdrachtgever als de kandidaat. Contractuele afspraken stemmen wij graag persoonlijk met u af.
Meer weten?

specifieke vragen? ARTO maakt graag kennis om al je vragen te beantwoorden

Contact