Tips

om je team te motiveren

Motiveren leid vaak tot goede prestaties.
Motiveren leid vaak tot goede prestaties.
Inloggen mijn ARTO

Mijn ARTO

Inloggen kandidaten
Naar kandidaten login
Nog niet geregistreerd?
Schrijf je dan hier in

Push-ups en sit-ups doen bij elke fout die er wordt gemaakt kan natuurlijk een manier zijn om te zorgen dat er beter gewerkt wordt, maar het lijkt ons niet echt motiverend. Wij geloven meer in een positieve manier om je personeel te motiveren tot goede prestaties.

Tien betere tips:

1: Stel realistische doelen

Niets werkt zo demotiverend als doelen die niet gehaald kunnen worden. Dat je constant aan het werk bent zonder het af komt. Zadel je personeel dus niet op met ladingen werk, maar stel realistische doelen. Ligt er toch veel werk, hak het dan in stukjes met subdoelen die te overzien zijn.

2: Geef vertrouwen

De meeste werknemers vinden het prettig om zelfstandig te kunnen werken en dingen op hun eigen manier uit te vinden. Durf ze dit vertrouwen te geven. Met realistische doelen en periodieke evaluaties kun je prima in de gaten houden of het werk volgens planning verloopt.

3: Geef complimenten

Het blijkt dat mensen gelukkiger in hun werk zijn als hun bijdrage gezien wordt en gewaardeerd. Geef daarom regelmatig complimentjes. Een echt compliment houdt in dat je weet waar iemand mee bezig is en dat je belangstelling toont voor diens werk. Focus niet alleen op het eindresultaat, maar geef ook schouderklopjes tijdens het proces.

4: Betrek medewerkers bij beslissingen

Probeer je medewerkers zo veel mogelijk te betrekken bij beslissingen die moeten worden genomen en de plannen die worden gemaakt. Zo maak je ze meer betrokken bij het beleid en zullen ze zich meer willen inspannen om de doelen te bereiken.

5: Communiceer

Niet bij alle bedrijfsbeslissingen kunnen medewerkers worden betrokken. Zorg er dan in elk geval wel voor dat medewerkers goed en tijdig op de hoogte worden gesteld. Daarmee geef je hun het gevoel dat ze onderdeel zijn van het bedrijf in plaats van een buitenstaander die alleen maar uitvoert.

6: Stimuleer creativiteit en ontplooiing

De mens is van nature leergierig en wil niet altijd hetzelfde kunstje doen. Geef mensen de ruimte om zich te kunnen ontplooien en stimuleer hun creativiteit. Dat kan binnen de huidige functie door ze bijvoorbeeld projecten op te laten zetten die ze zelf geïnitieerd hebben. Of door ze door te laten groeien naar andere rollen.

7: Zorg voor goede werkomstandigheden

Medewerkers laten werken met krakkemikkige computers en achterhaalde software zorgt niet alleen voor frustratie, het geeft ze ook het gevoel dat ze niet als volwaardig worden gezien. Regel dus goed materiaal. Kijk ook naar de afdeling: het is modern en overzichtelijk om iedereen op een grote zaal te zetten, maar sommige medewerkers werken beter in een kleinere setting.

8: Vier de successen

Een hoger salaris is geen goede motivator, maar kleine extraatjes zijn dat wel. Geef een feestje/borrel als een bepaald project succesvol is afgerond of een bonus bij het halen van bepaalde targets. Laat ook eens een medewerker eerder naar huis gaan als je weet dat hij zijn werk goed doet. Doe daar niet te moeilijk over.

9: Geef het goede voorbeeld

Je kunt iedereen nog zoveel complimenten, ontplooiingsruimte en bonussen geven, als je zelf als manager de kantjes ervan afloopt, zal jouw personeel sneller gedemotiveerd raken. Hoe kun je van ze verwachten om af en toe over te werken, als je zelf altijd om half zes naar huis gaat?

10: Benader elke werknemer anders

Uiteindelijk is er geen one-size-fits-all manier van motiveren, omdat elke medewerker weer anders is. De een wil juist wat meer losgelaten worden, terwijl de ander wat meer stimulans nodig heeft. Kijk dus ook naar de persoon achter de medewerker en pas jouw manier van motiveren daarop aan.

Bron Monsterboard

Meer weten?

specifieke vragen? Arto maakt graag kennis om al uw vragen te beantwoorden

Contact